SCHNEE am Praia das Pedras Negras – Portugal!!!

Ohhhhhh 😼 – SCHNEE am Praia das Pedras Negras – Portugal

SNOW at Praia das Pedras Negras - Portugal

SNOW at Praia das Pedras Negras – Portugal

…das Bild zeigt den kleinen Fluss an der Beach-Bar „old Beach“.