Greece – Centralmacedonia – Chalkidiki – Nea Propondida – Kallikratia – Sozópoli-Beach

Country and Area:

Greece – #Centralmacedonia

Town:

#Sozópoli #Greece #Griechenland #Grecia
Sozópoli Beach – (Ανατολικής Ρωμυλίας) – Thermaikos Kolpos – Sozópoli – Nea Propontida 630 80

GPS:

40.273650,23.145203

Area (Beach or Forest):

Parking directly at the Beach – Sozópoli Beach – at the Thermaikos Kolpos